A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Лисянська громада
Черкаська область, Звенигородський район

Зупинка реєстрації податкових накладних СМКОР: як подати документи та на що звернути увагу

Дата: 01.04.2021 15:48
Кількість переглядів: 199

Головне управління ДПС у Черкаській області нагадує, що з 1 лютого 2020 року діє порядок зупинення реєстрації податкової накладної/ розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затверджений постановою КМУ від 11 грудня 2019р  «Про затвердження порядків з питань зупинення ПН/РК в ЄРПН» №1165. Вказаною постановою визначено механізм зупинення реєстрації ПН/РК в ЄРПН, а також організаційні та процедурні засади діяльності комісій з питань зупинення реєстрації ПН/РК.

Що стосується дій платників у разі зупинення реєстрації ПН/РК, то така робота регламентується наказом Міністерства фінансів України від 12 грудня 2019р «Про порядок прийняття рішень про реєстрацію/відмову в реєстрації ПН/РК в ЄРПН» від 12.12.2019 №520, яким визначено механізм прийняття рішень про реєстрацію/відмову у реєстрації ПН/РК.

У разі зупинення податкової накладної або розрахунку коригування платник має право протягом 365 календарних днів, що настають за датою виникнення податкових зобов’язань, по такій ПН/РК подати Повідомлення щодо підтвердження реальності здійснення операцій у електронному вигляді.

Перелік необхідних документів визначено п.5 Порядку прийняття рішень про реєстрацію/відмову в реєстації ПН/РК в ЄРПН, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 12.12.2019 №520, а саме: договори, видаткові накладні, акти виконаних робіт, наданих послуг, прийому передачі, довіреності, оплата товару/послуги (банківські виписки), складські документи щодо зберігання, навантаження/розвантаження, списання на виробництво, транспортування (ТТН, CMR), інвентаризаційні описи залишків. Не будуть зайвими форми кб2, кб3, 4СГ, 37СГ, а також документи щодо підтвердження відповідності продукції, її походження та виробника (декларації про відповідність, сертифікати відповідносі, поспорти якості, техпаспорти), якщо це передбачено законом або умовами договору. Копії документів необхідно надати як на реалізацію товарів/послуг та і на їх придбання або основні складові процесу виробництва.

Складіть та надайте разом з повідомленням пояснення у довільній формі, у якому зазначте інформацію про здійснену господарську операцію та загальну інформацію про роботу вашого бізнесу (вид діяльності, кількість найманого персоналу (штатний розпис), середня заробітна плата, наявність основних фондів, засобів виробництва, залишків).

Основними причинами відмови у реєстрації комісією Головне управління ДПС у Черкаській області є не дотримання платниками вимог щодо повноти надання підтверджуючих документів (не повний пакет документів) – відсутнє пояснення щодо здійсненої господарської операції, відсутні копії документів що підтверджують транспортування, зберігання продукції, трудових ресурсів, засобів виробництва, надання копій документів, оформлення яких не відповідає вимогам чинного законодавства. У випадку сільгоспвиробників – відсутність копій документів щодо наявності земельних ділянок, структури посівних площ та показників врожайності.

Регіональна комісія має 5 робочих днів для розгляду зазначених копій документів та прийняти рішення щодо реєстрації ПН/РК. Подавати Повідомлення на зупинену ПН/РК платник може одноразово. Рішення про відмову у реєстрації може бути оскаржено або в адміністративному або у судовому порядку.

Що стосується Таблиць даних платника податків. Платник податку має право подати до ДПС Таблицю даних платника податку щодо кодів видів економічної діяльності, кодів УКТЗЕД та ДКПП за встановленою формою у електронному вигляді із поясненнями та копіями підтверджуючих документів. Рекомендовану форму пояснення додаємо.

Якщо Таблиця прийнята, то ПН за відповідними кодами УКТЗЕД/ДКПП зупинятися не буде, та відповідає ознаці безумовної реєстрації. Такі Таблиці теж розглядає комісію Головне управління ДПС у Черкаській області але вони контролюються комісією центрального рівня і можуть бути скасовані за наявності негативної податкової інформації.

Основними причинами не врахування Таблиць даних платника в даному випадку є:

  • некоректно заповнено дані Таблиці;
  • відсутнє пояснення до Таблиці або не повне пояснення (відсутня інформація щодо основних постачальників/покупців, інформація щодо трудових ресурсів, засобів виробництва, земельних ділянок, структури посівних площ тощо).;
  • не подання платником форми 20-ОПП – інформація щодо наявних об’єктів оподаткування (земельні ділянки, транспорт, сільгосптехніка, місця зберігання, виробничі споруди тощо).

Подавати Таблицю на розгляд регіональної комісії ви можете неодноразово. Розглядається Таблиця так само 5 робочих днів.

Якщо у майбутньому будуть виявлені ризики у діяльності підприємства, таблиця може бути скасована, як на регіональному так і на центральному рівні.

У разі виникнення додаткових питань з приводу зупинення реєстрації ПН/РК, ви завжди можете отримати консультацію у спеціалістів Головне управління ДПС у Черкаській області за номером (0472) 33-91-97.

 

додаток

Найменування платника

податковий номер

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

«__» _________ 2020 р. №___                                                                                  

 

ГУ ДПС в ______________________________ області                                      

 

Пояснення до таблиці даних платника податку

 

ТОВ/ФОП повна назва платника податків (далі – Суб'єкт господарювання (при заповнені інформації у довідці вказувати назву платника податків замість «Суб'єкт господарювання»)):

Створено ____________________ (дата створення). ;

Дата реєстрації в ДПС ______________________;

Юридична адреса:__________________________________________________________.

Фактична адреса: __________________________________________________________.

Фактичний вид діяльності платника (вказати відомості стосовно реального роду занять суб'єкта господарювання в описовій формі з розкриттям суті виробничого процесу (наприклад: виробництво взуття з імпортованих матеріалів на власних/орендованих станках, випічка хлібобулочних виробів на власних потужностях, надання послуг з прибирання готелів тощо): ____________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Допоміжні (неосновні/фактичні види діяльності з розкриттям суті технологічного процесу) види діяльності: __________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Основний вид діяльності зазначений у реєстраційних документах _____________

______________________________________________________________________

 

Основні фонди, які використовуються у виробничій діяльності, джерела їх походження та документальне підтвердження придбання /оренди (документальне підтвердження прав власності на майно у орендодавця).

 

Для здійснення  своєї господарської діяльності Суб'єкт господарювання має достатньо технічних ресурсів.

Так станом на ___________, що підтверджено фінансовою звітністю на балансі обліковується основних засобів залишковою вартістю _____ тис. гривень.

Інформація про наявні основні засоби власні та орендовані підтверджується

Повідомленнями  про об’єкти оподаткування за формою 20-ОПП:

1.      _________________________________________________________________

2.      _________________________________________________________________

3.      _________________________________________________________________

4.      ….

Також Суб'єкт господарювання  орендує (навести інформацію щодо орендованих основних засобів, майна, устаткування тощо, договора оренди, документальне підтвердження прав власності на майно у орендодавця):

1.      _________________________________________________________________

2.      _________________________________________________________________

3.      _________________________________________________________________

4.      ….

Відповідальна особа за здійснення господарської діяльності (дата призначення останні діючі на посаді):

Директор:  Наказ № ___ від ______ 

Бухгалтер: Наказ № ___ від ______ 

 

Статутний фонд підприємства відповідно до установчих документів становить _____ грн та станом на ______ року сформовано повністю/не повністю (вказати).

 

Остання зміна у складі засновників «___» (дата) протягом останніх ___ років не відбувалось.

Станом на дату подання інформації засновниками є:

1.      (ПІБ, код)____________________внесок до статутного фонду __ грн., __% у статутному фонді; 

2.      (ПІБ, код)____________________внесок до статутного фонду __ грн., __% у статутному фонді;

3.      (ПІБ, код)____________________внесок до статутного фонду __ грн., __% у статутному фонді;

4.      ….

 

Суб'єкт господарювання є платником податку на додану вартість та (у разі наявності) платником єдиного податку _____ групи (у разі наявності).

 

Для здійснення господарської діяльності Суб'єкт господарювання використовує основні фонди (вказати власні чи орендовані, надати перелік виробничих потужностей, приміщень, устаткування, техніки тощо, які задіяні у технологічних процесах підприємства з документальним підтвердженням власності/оренди):

1.      _________________, _______________, ______________________________,

        (назва устаткування)               (форма власності)              (документи, які підтверджують придбання/оренду)

2.      _________________, _______________, ______________________________,

3.      _________________, _______________, ______________________________,

4.      ……

 

 

 

Станом на ______ відповідно до даних електронного кабінету платника недоїмка відсутня або складає ____ гривень.

 

Орієнтовна торгова націнка на реалізовані товари/послуги складає _ відсотка (ів).

У випадку наявності значних нереалізованих залишків ТМЦ вказати місця зберігання та документальне підтвердження їх придбання /оренди.

1.      _________________________________________________________________

2.      _________________________________________________________________

3.      _________________________________________________________________

4.      ……

 

У разі зупинення реєстрації ПН/РК вказати товари/послуги, які були зупинені (назва товару/послуги, код УКТЗЕД, фізичний обсяг товару (к-сть, т, кг тощо) та сума реалізації).

 

Вказати перелік залишків нереалізованих товарів (назва товару, код УКТЗЕД, фізичний обсяг товару, та сума у грошовому еквіваленті)

 

назва товару

УКТЗЕД

Обсяг постачання

одиниця вимірювання

(т, кг, м тощо)

тис.грн.

 

 

 

 

 

 

В таблиці, що подана Суб'єктом господарювання зазначені товари/послуги, обсяг постачання яких згідно з податковими накладними/розрахунками коригування, зареєстрованими за останні 12 календарних місяців у Реєстрі, становить більше 25 відсотків загального обсягу операцій з постачання за останні 12 календарних місяці, а саме товари за кодами.

 

Обсяг постачання продукції за останній рік, або з дати реєстрації платником ПДВ, якщо з моменту реєстрації пройшло менше року  ___ гривень.

 

Загальна сума ПДВ з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг), сплачена за останні 12 календарних місяців, що передують місяцю, в якому складено податкову накладну/розрахунок коригування ___ гривень, у т.ч. ПДВ сплачений у попередньому місяці ___ гривень.

 

Відсоток задекларованого ПДВ за період ______________ становить _____% (ПДВ зобов’язання сплата  _____ тис. грн та обсяги оподаткованих операцій ______ тис. грн).

 

 

 

При оцінці показника ПДВ  звернути увагу на наступні обставини:

1.      Експорт власної продукції. Загальні обсяги експортних операцій становлять

____ гривень, _____% від загального обсягу продажів.

2.      Експорт/реалізація по договорах комісії.

3.      Імпорт. Загальні обсяги імпортних операцій становлять ____ гривень, _____% від загального обсягу придбання (імпорт + придбання на внутрішньому ринку).

4.      Наявність кредитних договорів: на поповнення обігових коштів та інвестиції. Протягом 2020 року Суб'єктом господарювання було здійснено за рахунок кредитних коштів сплату постачальникам за придбання ТМЦ/послуг на суму _______ грн та отримано податковий кредит з ПДВ на _______ грн.

 

Для забезпечення виробничого процесу Суб'єкт господарювання закуповує (вказати основні товарні позиції), ______

Основні Постачальники Суб’єкта господарювання у 202__ році (назва СГ, код ЄДРПОУ):

1.      ___________________________________________ (___________________);

2.      ___________________________________________ (___________________);

3.      ___________________________________________ (___________________);

4.      ___________________________________________ (___________________);

5.      ___________________________________________ (___________________);

 

Основні Покупці продукції (зокрема сільськогосподарської) Суб'єкта господарювання у 202__ році. (назва СГ, код ЄДРПОУ):

1.      ____________________________________________ (___________________);

2.      ____________________________________________ (___________________);

3.      ____________________________________________ (___________________);

4.      ____________________________________________ (___________________);

5.      ____________________________________________ (___________________);

 

Для підприємств, що реалізують сільськогосподарську продукцію:

Суб'єкт господарювання здійснює реалізацію виключно власної сільськогосподарської продукції. Оплата за поставлену продукцію  та придбані товари, послуги здійснюється в безготівковій формі.

 

Інформація про формування податкових зобов’язань та формування податкового кредиту відповідно до господарської діяльності відображена в щомісячних Податкових деклараціях з податку на додану вартість.

 

 

 

 

Щодо залишків «ризикових товарів» (групи товарів відповідно до Постанови № 1165) повідомляємо наступне:

 

Назва товару

Код УКТЗЕД

Залишки

Обсяг фізичний

(шт, т, кг, тощо)

Обсяг без ПДВ,

(грн.)

 

 

 

 

 

 

Суб'єкта господарювання має у складі ризикові групи товарів

 

У Суб'єкта господарювання станом на _______ середньорічна кількість найманих працівників становить ______ робітників.

Посадові оклади визначено штатним розписом.

Середня заробітна плата складає _____ грн. на місяць.

 

Звертаємо увагу, що Суб'єкт господарювання залучає на умовах угод ГПХ залучає працівників до сезонних робіт, а також у період посилених карантинних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, окремі робітники брали відпустку за власний рахунок у 2020 року.

Кількість сезонних працівників ______ (за наявності);

Кількість працівників, що перебували у відпустках за власний рахунок _______.

 

Загальна сума сплачених у попередньому звітному, тобто у 2020 році сум єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків і зборів, контроль за справлянням яких покладено на ДПС, платником податку та його відокремленими підрозділами, якими подано податкову накладну/розрахунок коригування для реєстрації в Реєстрі, становить _____ грн., у т.ч :

ПДВ – ___ гривень;

Податок на прибуток –  ___ гривень;

Єдиний податок –  ___ гривень;

ПДФО –  ___ гривень;

ЄСВ –  ___ гривень;

Податок на землю –  ___ гривень;

Середня урожайність на 1 га у 2020 році становить: ____ц (* для с/г підприємств).

 

Все вищенаведене свідчить про можливість та реальність здійснення господарських операцій за відповідними видами діяльності, тому переконливо просимо врахувати подану Таблицю даних платника податку. Діяльність за вказаними кодами згідно з КВЕД  є постійною, регулярною і впливає на фінансовий результат.

 

 

 

*** Інформацію за вказаною формою (бо іншою за рішенням платника) платник податків має право подати до таблиці даних платника податку на додану вартість разом із пакетом супровідних документів.

Вказана форма не є вичерпною, та залежить від специфіки ведення господарської діяльності суб’єкта господарювання і носить рекомендований характер..


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь